Marián Kováčik

P. Mudroňa 2

955 01 Topoľčany

Tel: +421 903 466 084

e-mail: gnostik@centrum.sk

 

 
 
         

 

Hlavná stránka

Napísali o Gnostik centre.

Ponuka služieb.

Aktuality a cenník.

Prečo Gnostik centrum?

Kde nás nájdete.

Biorytmus plodnosti.

Chrbtica strom života?

SUJOK dispečing vášho zdravia.

Čo vám pripomína ucho?

Čo by ste mali vedieť o masáži.

Môže vám pomôcť magnetoterapia?

Akupunktúra bez ihličiek?

Poznáte  svoje  nohy?

Linky.

 

 

 

 

Akupunktúra bez ihličiek?

 

Pri slove akupunktúra, sa väčšine ľudí vybaví predstava o napichávaní ihličiek do určitých bodov na tele. Pre tých čo sa ihličiek obávajú, mám dobrú správu, akupunktúrne body sa dajú veľmi účinne ovplyvňovať aj bez nutnosti použitia ihiel.
 Najskôr si povedzme, čo to vlastne akupunktúra  je.  Bolo sformulovaných množstvo teórií, ktoré sa snažia na základe súčasných poznatkov fyziológie,  objasniť prastarú náuku, ktorej kolískou sa stala Čína už pred 5000 rokmi. Podľa starovekých Číňanov a mimochodom, aj dnešných fyzikov, je všetko okolo nás, vrátane nás samých, energia.  Táto energia sa podieľa i na riadení nášho organizmu. Na ľudskom tele možno nájsť oblasti, - akupunktúrne body - umožňujúce energetický tok do určitej miery ovplyvňovať. Cieľom je obnovenie rovnováhy, pretože ochorenie sa v tomto systéme chápe ako narušenie prirodzených energetických väzieb. 

Na základe vtedy vládnucich filozofických predstáv, vypracovali náuku o energetických vzťahoch medzi vnútornými orgánmi,  ktoré sú však z pohľadu našej medicíny ťažko vysvetliteľné. Akupunktúra sa nezameriava  len na  liečbu určitého orgánu alebo ochorenia, ale snaží sa liečiť človeka ako celok. Práve pre odlišný prístup k chápaniu zdravia a choroby, má dobré výsledky  pri zvládaní dlhodobých, chronických ochorení, slabo reagujúcich na bežnú liečbu.

Pre čínskych lekárov bolo  dôležité zistiť, v akom energetickom stave sa organizmus nachádza. Na tento účel vypracovali rozsiahly systém diagnostiky, založenej na pozorovaní vonkajších i vnútorných prejavov. Dnes poznáme viacero prostriedkov, pomocou ktorých je možné energetickú situáciu v organizme objektívne zmapovať. Patrí medzi ne vyhodnocovanie elektrického odporu pokožky v mieste projekcie aktívnych bodov, a postup ktorý objavil japonský lekár Kobe Akabane - meranie času reakcie na tepelné podnety v začiatočných a koncových bodoch akupunktúrnych dráh.

Ani v samotnej Číne, neboli ihly jediným spôsobom ovplyvňovania aktívnych bodov. Už vtedy sa používalo teplo, nahrievanie pomocou prípravkov zo sušenej paliny,  (moxa) a tlaková masáž, dnes známa ako akupresúra. V súčasnosti, okrem týchto tradičných spôsobov, pribudlo použitie elektrických impulzov, magnetického poľa, svetla laseru, alebo aj zvuku, či ultrazvuku. Medzi výhody neinvazívnych spôsobov stimulácie treba  rátať bezbolestnosť a vylúčenie rizika prenosu infekcie alebo možného  poškodenia vnútorných štruktúr organizmu.

Naša medicína sa zaoberá chorobou až vtedy, keď už prepukli klinické príznaky. Ak  si  uvedomíme, že vzniku mnohých ochorení predchádza zväčša  rôzne dlhé obdobie  energetickej nerovnováhy, ktoré môžeme včas zistiť, či už elektropunktúrnym  meraním, alebo metodikou podľa doktora Akabaneho, dáva nám to do rúk silné  nástroje pre prevenciu.

Lekári v starovekej Číne boli platení nie podľa množstva  ošetrených chorých, ale podľa počtu tých, ktorých dokázali udržať v dobrom  zdraví. Sledovaním a harmonizovaním energetickej rovnováhy u svojich zverencov  predchádzali vzniku chorôb. Ak predsa len niekto z ich obvodu ochorel, lekár to  pocítil na svojom vrecku, okamžite mu totiž znížili príjem.

Akupunktúra, vrátane jej  neinvazívnych foriem, nepoužíva nijaké postupy, ktoré by mohli organizmu  škodiť. Tým že pomáha znižovať množstvo užívaných liekov, chráni ekológiu vnútorného prostredia človeka,  pred poškodením z nadmerného príjmu cudzorodých chemických látok.

                                                                                                           

<< Návrat na hlavnú stránku: